skip to Main Content
43

Kentsel dönüşüm başladı başlıyalı İstanbul tam bir şantiye haline geldi.  İnşaat firmaları arasındaki yarış sürerken aralarından  kalifiye projeler farkediliyor. Bilhassa inşaattaki bu hareketlilik, mimarlık ofislerini de kentin siluetini koruyarak, kalifiye tasarımları ön tasarıya çıkararak projeler üretmeye sevk ediyor.

Form’un fonsiyonelliği izlediği modern mimaride estetik zaten fonksiyonun dışlanamaz bir parçasıdır.Yani estetik artık fonksiyonel bir gerekliliktir.

yaptığımız her yapının her bir metrekaresi doğru değerlendirmelidir. Dışarıdan kusursuz görünen bir yapının işlevselliğinin yanlış çözümlenmesinden ötürü kayıp alanların çok olması, binanın değerini düşüren bir unsurdur. Bu nedenle A³  YAPI olarak görselliğin yanında işlevselliğide her zaman ön planda tutuyoruz.

Kentsel dönüşüme Eskiyi yıkıp yenisini yapmak gözüyle bakmıyoruz o bölgenin değerlerine uygun fonksiyonel, modern,  sağlam, estetik yapılar yaparak bölgeye değer katıyoruz ve bu yüzden çok tercih ediliyoruz

Back To Top